Privacybeleid

Tovertafel Sprout is een product van Active Cues. Bij Active Cues worden alle persoonsgegevens verwerkt in overeenkomst met de nationale en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens, privacy en veiligheid. De General Data Protection Regulation (GDPR) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Wij vinden het belangrijk dat we je persoonsgegevens verwerken in overeenkomst met de basisbeginselen inzake verwerking van persoonsgegevens. We verwerken jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier, correct en met de nodige zorgvuldigheid.

We zijn ervan bewust dat je ons vertrouwt wanneer het neerkomt op het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacybeleid willen we je graag informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken tijdens je bezoek aan onze website, waarom we deze gegevens verzamelen, en hoe we deze gebruiken om je gebruikerservaring en onze bedrijfs- en marketingactiviteiten te verbeteren. We hopen dat je hierdoor precies begrijpt hoe wij te werk gaan. Active Cues respecteert de privacy van alle websitebezoekers en garandeert dat de persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier behandeld worden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en marketingactiviteiten van Active Cues, en de overige diensten die we jou of jouw organisatie aanbieden. Active Cues is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

Door onze website te gebruiken en ons je persoonsgegevens te verstrekken, erken je dit privacybeleid gelezen te hebben.

1. BEGRIPPENLIJST

In dit privacybeleid hebben de onderstaande termen de volgende betekenis in overeenstemming met, en in aanvulling op de GDPR (ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd):

GDPR: de voornaamste Europese wet die jouw persoonsgegevens beschermt,
 

Active Cues: Active Cues B.V.;

Persoonsgegevens: al jouw informatie die wij verwerken, en die wij van jou of je wettelijke vertegenwoordiger zouden kunnen ontvangen,

 

Jij: jij, als gegevenssubject;

Controller (verwerkingsverantwoordelijke): wij als Active Cues, als entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens,
 

Processor (verwerker) of Derde Partij: andere entiteiten, naast Active Cues, die betrokken zijn bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Verwerking: alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen,


Toezichthoudende autoriteit: de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens;

EER: de Europese Economische Ruimte,


2. CONTROLLER VAN JE PERSOONSGEGEVENS

De controller van je persoonsgegevens is:

Active Cues B.V.
Hamburgerstraat 28 A
3512 NS Utrecht
+31 85 303 5683
info@activecues.com

3. WAAROM WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij bij Active Cues verwerken als controller alleen als één of meer van de volgende legitieme redenen van toepassing zijn:

A. Je hebt duidelijke toestemming gegeven voor de verwerking,

dat wil zeggen dat persoonsgegevens kunnen verwerkt worden als jij daarvoor vrijwillig, specifiek en met kennis van zaken toestemming hebt gegeven.

Active Cues maakt het voor jou mogelijk om de eerder verleende toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de eerder verleende toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten direct voorafgaand aan het moment dat de toestemming werd ingetrokken.

Verwerkingsactiviteiten waarvoor je toestemming vereist is, omvatten bijvoorbeeld:

 • nieuwsbrieven versturen naar jou en je nieuws verschaffen over onze diensten en productaanbod;

 • het gebruik van specifieke (tracking)cookies op de Active Cues website;

 • het publiceren van afbeeldingen of video’s van jou op onze website, andere digitale kanalen of drukwerk.

B. Verwerking van je persoonsgegevens omdat we met jou een contract hebben gesloten (of zouden kunnen sluiten),

dat wil zeggen dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of voor het nemen van door jou gevraagde pre-contractuele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een eventuele overeenkomst.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • (verkoop)contractuitvoering en het gebruik van Active Cues' diensten;

 • verwerking van jouw aanvragen voor meer informatie over de diensten en productaanbod van Active Cues.

C. De verwerking van jouw persoonsgegevens is verplicht volgens de toepasselijke wetgeving,

dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Active Cues is onderworpen.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties, zoals politie, inspectie- of belastingdiensten;

 • boekhoudkundige (fiscale) wet- en regelgeving van toepassing op rechtspersonen, alsook (interne) audits.

D. Verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van een legitiem belang,

dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door Active Cues of door een derde partij, uitgezonderd wanneer deze belangen worden opgeheven door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • algemeen klantrelatiebeheer, communicatie en informatievoorziening, zoals het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken;

 • het voorkomen en onderzoeken van fraude en/of (vermoedelijke) juridische overtredingen;

 • andere reguliere bedrijfsactiviteiten van Active Cues, zoals het verwerken van jouw bestellingen en het uitvoeren van onze diensten.

4. IN HET ALGEMEEN: VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Wij bij Active Cues verzamelen en verwerken persoonsgegevens omtrent onze (zakelijke) relaties en websitebezoekers om onze bedrijfsvoering te verbeteren, om de aandacht te vestigen op diensten en om aanbiedingen beschikbaar te stellen die voor jou van belang kunnen zijn. Wanneer je de websites van Active Cues website gebruikt, kun je op eigen initiatief bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Active Cues kan je ook vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden onder meer verwerkt om met jou te communiceren over bestellingen en om je te informeren over (nieuwe) diensten (tenzij je hebt aangegeven dat je geen aanbiedingen van producten en/of diensten wenst te ontvangen). Wanneer je de website bezoekt, worden er zogenaamde cookies geplaatst op het apparaat waarmee je surft. Meer informatie hierover vind je in artikel 5 van dit privacybeleid. Hieronder leggen de belangrijkste doeleinden uit waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken.

Opsomming van doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens gebruiken:

 • om de website te administreren en te beheren;

 • het sorteren en analyseren van de gebruikersgegevens van de website op een geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar en anoniem) om de kwaliteit en de doeltreffendheid van onze websites te verbeteren;

 • verwerking van bestellingen, serviceaanvragen en uitvoering van verkoopovereenkomsten;

 • nieuwsbrieven naar jou versturen en je nieuws verschaffen over onze diensten en productaanbod;

 • het ontwikkelen van onze onderneming, diensten en marketingactiviteiten;

 • om te begrijpen hoe men de functies van onze website gebruikt, met het doel jouw gebruikerservaring te verbeteren;

 • algemeen klantrelatiebeheer, communicatie en informatieverstrekking, zoals het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken die je via ons contactformulier hebt ingediend;

 • alle andere doeleinden waarvoor je persoonsgegevens aan Active Cues hebt verstrekt, in welk geval informatie over het verzamelen en het gebruik van je persoonsgegevens aan jou beschikbaar kan worden gesteld wanneer je voor deze specifieke doeleinden persoonsgegevens verstrekt.

5. DOELSTELLINGEN - COOKIES

Active Cues deelt cookies uit wanneer je onze website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op jouw computer of ander apparaat wordt geplaatst en dat wordt gebruikt voor het bezoeken van Active Cues’ websites. Informatie wordt opgeslagen in dit tekstbestand en kan heropend worden tijdens je volgend bezoek aan de website.

Zoals de meeste websites gebruiken wij ook JavaScript. JavaScript is een programmeertaal om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te maken. De taal wordt uitgevoerd in de webbrowser die je gebruikt om onze websites te bezoeken. Google Analytics, wat in artikel 6 van dit privacybeleid uitgelegd wordt, is gebaseerd op dit stukje technologie.

Cookies en JavaScript helpen ons onder andere te begrijpen hoe jij onze website gebruikt, het internetverkeer te analyseren (zoals bezoekersaantallen en aantal bezoekers per dag), en helpt ons te onderzoeken hoe we de website kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Wij gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen over de website-activiteit op geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar en anoniem) en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De door cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Active Cues of die van een derde partij, zoals Google.

Voor sommige cookies en/of JavaScripts die wij op onze websites gebruiken, is het wettelijk niet toegestaan om deze zonder jouw toestemming op jouw apparaat te plaatsen. Voor andere cookies vragen wij jouw toestemming voordat wij ze op jouw apparaat plaatsen. Hieronder geven wij je meer informatie over dit onderwerp.

Cookies waarvoor je toestemming niet vereist is

Functionele cookies worden alleen gebruikt omdat ze nodig zijn voor een goede werking van de websites. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de webpagina's zo optimaal mogelijk weer te geven, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de resolutie-instellingen van je scherm en de versie van jouw webbrowser. Het is niet wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor functionele cookies.

Analytische cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn om de gegevens van websitegebruikers op een geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar en anoniem) te sorteren en te analyseren, wat betekent dat wij je persoonsgegevens in deze context anoniem verwerken. Het is niet nodig om jouw toestemming te vragen om analytische cookies te plaatsen, omdat wij van mening zijn dat dit slechts een kleine invloed heeft op je privacy, aangezien wij deze informatie op een geaggregeerd niveau verwerken en ze alleen gebruiken om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en de effectiviteit van onze websites.

Functionele en analytische cookies worden geplaatst zodra je onze websites bezoekt.

Cookies waarvoor jouw toestemming vereist is

Om de inhoud van onze website gemakkelijk met anderen te kunnen delen door gebruik te maken van speciale knoppen, gebruiken wij sociale media cookies van Facebook, Twitter en LinkedIn, zodat deze partijen je kunnen herkennen en helpen bij het delen van bijvoorbeeld een artikel, post of video. Deze sociale media partijen kunnen de gegevens die ze via deze cookies verkrijgen vervolgens gebruiken om een profiel van jou op te bouwen. Voor meer informatie over deze cookies van deze derden verwijzen we naar hun privacyverklaringen op hun websites. Het is vereist om jouw toestemming te vragen voor sociale media cookies.

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat het wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet naar behoren functioneren als cookies uitgeschakeld zijn in je webbrowser.

6. GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een stukje software dat gebruikt wordt om statistieken te verzamelen over bezoekersaantallen, bezochte webpagina's en verkeersbronnen, en om rapporten op te stellen. Het doel hiervan is om de website te verbeteren voor de gebruikers en ons inzicht te geven in hoe onze website presteert.

Deze statistieken zijn door Active Cues niet terug te voeren op jou als individuele persoon. Bovendien wordt jouw surfgedrag niet door ons in de gaten gehouden of op enige andere manier verwerkt. De informatie die je via onze website invoert en uploadt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, wordt nooit verwerkt in Google Analytics. Wanneer je de website bezoekt, deelt je webbrowser met Google automatisch jouw IP-adres en de URL van de webpagina die je bezoekt. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens is Google de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 (7) GDPR. Active Cues heeft geen enkele rol in deze verwerkingsactiviteiten.

Informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten van Google kun je hier vinden.

7. WAAR WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen op onze eigen servercomputers, die zich allemaal binnen de EER bevinden, of op die van derden.

Wanneer wij je persoonsgegevens binnen de EER verzamelen, zal de overdracht van je persoonlijke gegevens naar buiten de EER alleen plaatsvinden:

 • als de ontvanger van je persoonsgegevens zich in een land (of een bepaalde sector binnen een land, bijvoorbeeld een organisatie onder het EU-VS-privacyschild) bevindt dat door de Europese Commissie wordt erkend met een adequaat niveau van bescherming van je persoonsgegevens;

 • op grond van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen of andere waarborgen die voldoen aan de vereisten van de GDPR voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, of;

 • elke andere wettelijke grond voor de overdracht van jouw persoonsgegevens.

8. HOE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij hebben algemeen aanvaarde normen van technologie en operationele veiligheid geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Active Cues zorgt ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taken. Personeel met toegang tot persoonsgegevens is verplicht om volledige vertrouwelijkheid te handhaven met betrekking tot je persoonsgegevens, en deze strikt in overeenstemming met de instructies van Active Cues te verwerken, of in overeenstemming met de wettelijke verplichting.

De verbinding die je maakt met de websites van Active Cues is gecodeerd en geverifieerd met behulp van TLS 1.2, ECDHE_RSA met X25519 en AES_256_GCM-technologieën. Dit zal ervoor zorgen dat de communicatie via onze website beveiligd is, zodat onbevoegden de persoonsgegevens en andere informatie die je ons verstrekt niet kunnen onderscheppen.

Hoewel wij passende veiligheidsmaatregelen gebruiken, is de overdracht van gegevens via het internet (ook per e-mail) nooit volledig beveiligd. Wij streven ernaar om persoonsgegevens naar behoren te beschermen, maar wij kunnen niet garanderen dat de gegevens die naar of door ons worden verzonden volledig beveiligd zijn.

9. VERWERKERS OF DERDEN

Verwerkers

 • Software voor het verkrijgen van inzichten en het analyseren van websitegebruik

 • Wix (Content Management Systeem) voor het ontwikkelen en hosten van website en webapplicaties

Ontvangers​

 • Sociale mediaplatformen zoals Facebook, LinkedIn en Twitter

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden die niet door Active Cues beheerd worden en die niet functioneren volgens de praktijken van Active Cues op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer je deze websites van derden bezoekt, zijn de privacypraktijken en het privacybeleid van Active Cues niet langer van toepassing. Wij raden je aan om het privacybeleid van elke website van derden te bekijken voordat je jouw persoonsgegevens bekendmaakt.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook bekendmaken aan wetshandhavings-, regelgevende en andere overheidsinstanties, en aan professionele instanties en andere derde partijen, zoals vereist door en/of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor bekendmakingen buiten het land waar je je bevindt. Active Cues kan jouw persoonsgegevens ook bekijken en gebruiken om te bepalen of openbaarmaking vereist of toegestaan is.

10. JOUW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Als je jouw rechten inzake gegevensbescherming op grond van de GDPR wenst uit te oefenen, zal Active Cues reageren door alle maatregelen te nemen die de wet vereist, tenzij jouw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Je kunt je verzoek om jouw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen sturen naar: info@activecues.com.

Active Cues zal hier binnen een maand na ontvangst van je verzoek schriftelijk op antwoorden. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken, kan Active Cues deze termijn met twee maanden verlengen. Active Cues zal je in dit geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. Active Cues verwerkt je verzoek pas nadat wij de mogelijkheid hebben gehad om je naar behoren te identificeren.

Active Cues kan een verzoek tot uitoefening van jouw rechten inzake gegevensbescherming weigeren wanneer:

 • jouw verzoek niet duidelijk gespecificeerd is;

 • je identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld;

 • de verwerking toegestaan is in verband met een fraude- en/of strafrechtelijk onderzoek, een wettelijke verplichting of een gerechtelijke procedure;

 • het verzoek volgt op een eerder verzoek binnen een onredelijke termijn of als het verzoek een misbruik van je rechten inhoudt. Een termijn van 6 maanden of minder wordt in het algemeen beschouwd als een onredelijke termijn.

Een (gedeeltelijke) afwijzing van jouw verzoek zal je schriftelijk worden uitgelegd.

A. Verzoek om toegang tot je persoonsgegevens

Je hebt het recht om Active Cues te vragen om een kopie van je persoonsgegevens die door of namens Active Cues worden verwerkt. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, bevat deze kopie de volgende informatie:

 • een samenvatting van je persoonsgegevens die door Active Cues worden verwerkt;

 • een beschrijving van het doel of de doelstellingen van de verwerking;

 • de categorieën van persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;

 • derde partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen;

 • informatie over de herkomst van de persoonsgegevens (als deze beschikbaar is);

 • de voorziene periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

 • je rechten met betrekking tot rectificatie, wissen, beperking en bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens;

 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

B. Verzoek om correctie en/of verwijdering van gegevens

Als de persoonsgegevens die door Active Cues worden verwerkt onjuist zijn, onvolledig zijn, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt zijn, of als de toestemming zoals bedoeld in artikel 3 (A) wordt ingetrokken en er geen andere wettelijke grond voor de verwerking is, heb je recht op correctie, aanvulling of verwijdering van deze persoonsgegevens door Active Cues.

In het geval van het wissen van de persoonsgegevens zal Active Cues redelijke stappen ondernemen om derden, aan wie wij je persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte te stellen van je verzoek om deze te wissen.

C. Verzoek om beperking van verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien:

 • je de juistheid van je persoonsgegevens betwist;

 • de verwerking onwettig is en je verzet je tegen het wissen van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoek je een beperking van de verwerking;

 • Active Cues heeft je persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar je vereist ze voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van juridische claims, of;

 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van deze clausule, in afwachting van de verificatie of de legitieme belangen van Active Cues al dan niet zwaarder wegen dan jouw (gegevensbeschermings)belangen, zoals vermeld in artikel 3 (D).

D. Recht van verzet tegen de verwerking

Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als de betreffende verwerking gebaseerd is op de in artikel 3 (D) vermelde grond van legitieme belangen. Dit recht is in het bijzonder van toepassing op onze direct-marketingactiviteiten. Active Cues zal de verwerking van je persoonsgegevens staken als je hiervoor persoonlijke redenen hebt die aannemelijk zijn, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de legitieme gronden zoals bedoeld in artikel 3 (D).

Dit verzoek zal worden afgewezen als Active Cues kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

E. Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Je kunt Active Cues vragen om je persoonsgegevens in een gestructureerde algemeen gebruikte vorm aan jou te verstrekken of, indien technisch mogelijk, de persoonsgegevens rechtstreeks in elektronische vorm over te dragen aan een door jou aangewezen derde partij. Een dergelijk verzoek zal worden geëerbiedigd worden door Active Cues, op voorwaarde dat:

 • toestemming of de uitvoering van een overeenkomst de toepasselijke grond voor verwerking is, zoals bedoeld in artikel 3 (A) en 3 (B);

 • de verwerking van je persoonsgegevens door Active Cues geautomatiseerd is, en;

 • jouw recht om je persoonsgegevens over te dragen geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

11. AFMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF OF JE VOORKEUREN WIJZIGEN

Vind je onze nieuwsbrief niet leuk? Onderaan elke nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je voorkeuren aan te passen of je volledig af te melden.

12. BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren je persoonsgegevens op onze systemen alleen voor de periode dat we ze nodig hebben, gezien de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of zoals wettelijk verplicht. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens, zoals facturen, minstens 7 jaar lang op te slaan op grond van fiscale wet- en regelgeving.

We bewaren contactgegevens (zoals mailinglijstgegevens) totdat een gebruiker zich afmeldt of ons verzoekt deze gegevens te verwijderen. Als je ervoor kiest om je af te melden van een mailinglijst, kunnen we bepaalde beperkte informatie over jou bewaren, zodat we jouw verzoek kunnen eerbiedigen.

13. VRAGEN, FEEDBACK EN KLACHTEN

We controleren regelmatig of we dit privacybeleid naleven en actualiseren het als nieuwe wet- en regelgeving dit noodzakelijk maakt, of als zich wijzigingen voordoen in onze bedrijfsvoering. Mocht je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via info@activecues.com.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat jouw rechten op het gebied van gegevensbescherming door Active Cues in gedrang komen.

Autoriteit Persoonsgegevens
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

14. VERSIE EN TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2019. Wij kunnen dit privacybeleid op elk moment bijwerken door een bijgewerkte versie op deze webpagina te publiceren. Het gewijzigde privacybeleid is vanaf die herzieningsdatum van toepassing. Daarom raden wij je aan om dit privacybeleid regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens beschermen.

 • Google Places - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle

© 2020 | Tover